Miljöcertifierad fisk från småskaligt fiske på Island

 


Småskaligt fångad fisk 


Fisket är Islands största naturtillgång tillsammans med vattenkraft och jordvärme. Islänningarna livnär sig på sina naturtillgångar och har allt att vinna på att bruka dessa på ett förnuftigt sätt. Isländska fiskare och myndigheter har länge arbetat med hållbar utveckling som mål, vilket leder till att Island idag har stora och välmående fiskbestånd. Sedan 1984 regleras isländskt fiske av ett väl fungerande kvotsystem. Vattnen runt Island är bland de renaste i världen, och de strömmar som möts utanför Islands kuster ger bästa möjliga förutsättningar för fisk att leva och fortplanta sig i. Det rena vattnet ger fisk fri från miljögifter och som smakar friskt, och det har gjort den eftertraktad i hela världen.

 

  • På Island är det förbjudet att dumpa bifångst. All fisk som fångas måste enligt lag tas iland. Saknar man kvot för den fisk man fångat får man hyra kvoter från andra båtar. 

  • Fisken landas, filéas och fryses in på Island.

  • Styckfryst för enkel hantering.

  • Du hittar Grimsis fisk hos flera matbutiker, bl.a. ICA, Hemköp, Tempo, Matöppet, Gårdsbutiker. Hitta din matbutik under fliken Försäljningsställen.